Activity

From 13.12.2010 to 11.01.2011

11.01.2011

15:37 Feature #8 (Resolved): A working archive and archive managment
Test case works as planned.
Last step is to get syslog to work on ARM and report to proxy and also to log into Postg...
Janez Barbic

05.01.2011

08:01 eneraptor-zapisnik.skype.html
Zapis skype sestanka 4.1.2011 Andrej Brodnik

04.01.2011

18:51 Revision 6: Alex B.
- Nastavki za komunikacijo z logiko (brez implementacij) Aleksander Bešir

28.12.2010

19:12 Revision 5: Alex B.
- Odstranjevanje nekaterih datotek iz revizije, ki so bile dodane pomotoma Aleksander Bešir
18:58 Revision 4: Alex B.
- Odstranjevanje nekaterih datotek iz revizije, ki so bile dodane pomotoma Aleksander Bešir
18:54 Revision 3: Alex B.
- Postavljeno ogrodje HCI-ja, implementacija nekaterih funkcij
- Prva delujoca (a se zdalec ne dokoncana) verzija HCI-ja
Aleksander Bešir

17.12.2010

13:00 Revision 2: Reorganizacija vsebine repozitorija, dodan prazen Grails projekt za spletno aplikacijo
Aleksander Bešir

15.12.2010

19:04 Eneraptor.vsd
Še Visio projekt sistema, kot ga jaz razumem 1 Aleksander Bešir
18:18 Popravljen SVN
SVN popravljen na lokalni naslov, ki deluje že od vzpostavitve strežnika.
Naslov za dostop od zunaj je: https://lusy...
Gašper Fele-Žorž
18:07 Revision 1: First commit
Gašper Fele-Žorž
18:03 Eneraptor.png
Shema delovanja celotnega sistema, kot si ga jaz predstavljam 1 Aleksander Bešir
 

Also available in: Atom